Telefonla Arduino Kontrolü

IMG_20191112_150436

Projenin Amacı:

Android telefonlar için MIT nin geliştirmiş olduğu Application Inverter 2 online ide’sini kullanarak yazdığımız aplikasyon ile Arduino Uno üzerine bir shield olarak yerleştirdiğimiz Dijital, PWM ve Analog bağlantıların kontrol ve haberleşmesini sağlamak.

Bu projeden sağlanan hedef şu şekildedir;

Sinyalizasyon çeşitlerini anlayarak, Dijital, Analog, Pwm giriş ve çıkış birimlerinin harici bir sistem üzerinden kontrol edilmesi. Bu birimlere ait programlama yeteneklerinin geliştirilmesi.

Kullanılan Malzemeler:

Proje için Avr işlmeci kullanılması şart koşulmuş ve bu amaç doğrultusunda Arduino kartlarından Arduino Uno, ATmega328 mikrodenetleyicili kartın kullanımı uygun görülmüştür.

Tasarlanan proje için gereçler;

  • 40x1 dişi header

  • 40x1 erkek header

  • 2 adet 330 Ω direnç

  • 2 adet 1k Ω potansiyometre

  • 2 adet led

  • 1 adet HC06 Bluetooth haberleşme modülü

  • 1 adet Android Telefon

  • 1 adet bakır plaka

  • 100 ml perhidrol

  • 300 ml Tuz ruhu

Projenin Yapılışı;

Öncelikle bread board üzerinde kurduğumuz devremizi HC06 Bluetooth modülü ile telefonumuza bağlayarak ufak haberleşme örnekleri yapmış bulunmaktayım. İlk defa kullanmakta olduğum “Application Inverter 2” üzerinden telefonuma aktardığım güncellenmiş yazılımlar ile hedeflenen kontrollerin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamış bulunmaktayım

Oluşturulan sistemin prototip olarak çalıştığını gözlemleyerek, baskı devre alım aşamasına geçmiş ve kartın lehim işlemlerinin tamamlanması ile proje kullanıma hazır hale gelmiştir.

Baskı görüntüsü
IMG_20191112_214107
IMG_20191112_214235

MIT App Invertor kod blogları ve açıklamaları:

Birinci kısımda sadece Bluetooh bağlantıları ve programa giriş ile gerçekleşmesi için hazırladığım ufak ses kaydının çalıştırılması vardır.

İkinci kısımda bir clock fonksiyonuna bağlı olarak her 100 milisaniyede bir arduinodan gelen bilgilerin alınarak arka planda bulunan label 1 üzerine yazılması ve buradan da eğer 0-1024 aralığındaysa label 2 ye, 1024-2047 aralığında ise label 2 ye gerekli dönüşümler ve matematiksel işlemler yapılarak yazılması programlanmıştır.

Üçüncü kısım olarak ekranda bulunan buttonlara basılması ile seri port üzerinden 2 ayrı ledin açık ve kapalı pozüsyonlarına karşılık gelecek şekilde rakamlar text formatında gönderilerek, shield üzerinde bulunan ledlerin kontrolü sağlanmıştır.

Proteus Dökümanları;

ISIS çizimi
ARES Çizimi_smll
Baskı görüntüsü
Adsız
Adsız2

Kodların tamamına, uygulamaya App Inventor 2 nin kodlarına ve proteus çizimlerine github adresimden ulaşabilirisniz.